Hidroizolacija

Hidroizolacija – Proizvodi iz našeg asortimana

Showing 1–12 of 72 results

 • BITUMENSKE EMULZIJE – AN 55

  BITUMENSKE EMULZIJE – AN 55

  Anjonska nestabilna emulzija AN 55 se koristi za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE EMULZIJE – KN 55 i KN 60

  BITUMENSKE EMULZIJE – KN 55 i KN 60

  Katjonska nestabilna emulzija KN 55 i KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE EMULZIJE – KP 55

  BITUMENSKE EMULZIJE – KP 55

  Katjonska polustabilna emulzija KP 55 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora . Proizvod se ugrađuje prskanjem.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE EMULZIJE – KS 50

  BITUMENSKE EMULZIJE – KS 50

  Katjonska stabilna emulzija KS 50 se koriste za reciklažu starog asfalta, stabilizaciju podloge, izradu bitumenskog mulja (slurry seal) i hladnog asfalta zatvorenog tipa. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
  Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE EMULZIJE – PmB KN 50 i PmB KN 60

  BITUMENSKE EMULZIJE – PmB KN 50 i PmB KN 60

  Polimerbitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 50 i PmB KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer bitumen. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
  Proizvod je u skladu sa ÖNORM B 3503 i SRPS EN 13808

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE EMULZIJE – ZKP 60

  BITUMENSKE EMULZIJE – ZKP 60

  Katjonska polustabilna emulzija zimska ZKP 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora . Proizvod se ugrađuje prskanjem. Zbog svojih posebnih osobina , postojanosti na smrzavanje do -5°C, može se koristiti u hladnijim mesecima.
  Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – BITULIT M

  BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – BITULIT M

  BITULIT M se koristi kao osnovni hladni bitumenski premaz za izvođenje jednoslojnih i dvoslojnih hidroizolacija u putogradnji (na betonskim ili čeličnim mostovskim
  objektima). Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem na očišćenu, suvu i odprašenu površinu. Potrošnja premaza je od 0.2 do 0.4 kg/m2.
  Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.240
  Pakovano u: plastične kanistere od 9 kg i u metalnu burad od 200 kg.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – MZB

  BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – MZB

  Bitumenska masa MZB je homogena smesa oksidiranog bitumena i raznih vrsta punila, koji se koristi za zalivanje sastavaka na kamenim i betonskim kolovozima.
  Ugrađuje se po toplom postupku i pre upotrebe se mora otopiti.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.095
  Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 25 kg.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za fuge

  BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za fuge

  PBM za fuge je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila, koji se koristi za zalivanje sastavaka, pukotina i fuga na kolovozima. Ugrađuje se po toplom postupku i pre upotrebe se mora otopiti.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.095
  Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 25 kg.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za hidroizolacije

  BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za hidroizolacije

  PBM za hidroizolacije je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u podzemnim i nadzemnim
  hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je oko 2 kg/m2. Masa se po pravilu priprema u posebnim kotlovima(kazanima) sa mešalom i
  indirektno zagreva.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244.
  Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 25 kg.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE MASE – MBH

  BITUMENSKE MASE – MBH

  Bitumenska masa MBH je oksidirani bitumen, koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je oko 2 kg/m2. Masa se po pravilu priprema u posebnim kotlovima (kazanima) sa mešalicom i indirektno zagreva.
  Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 22 kg.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKE MASE – MTH

  BITUMENSKE MASE – MTH

  Bitumenska masa MTH je homogena smesa oksidiranog bitumena i mineralnog punila, koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je oko 2 kg/m2. Masa se po pravilu priprema u posebnim kotlovima (kazanima) sa mešalicom i indirektno zagreva.
  Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 27 kg.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244

  Detaljnije o proizvodu