Hidroizolacija

Showing 25–36 of 72 results

 • BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – BITULIT

  BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – BITULIT

  BITULIT je rastvor bitumena u organskom rastvaraču. Rastvarač u bitumenskom rastvoru ima svojstva, da se brzo osuši, a da na podlozi ostane tanak sloj bitumena. Zbog niske viskoznosti rastvor dobro prodire u pore betona i tako omogućuje dobru adheziju s hidroizolacionim materijalima. Koristi se kao osnovni bitumenski hladni premaz za sve podloge, na koje se polaže bitumenska hidroizolacija. Ugrađuje se premazivanjem valjkom, četkom ili prskanjem na očišćenu, suvu i otprašenu podlogu. Utrošak premaza je od 0,3 do 0,5 kg/m2.
  Pakovano u: plastične kanistere od 4.5 kg i 9 kg i metalnu burad od 200 kg. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – EKO BITULIT

  BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – EKO BITULIT

  EKO BITULIT je elastomer bitumenski premaz na bazi vode, gde su sitne čestice bitumena i polimera dispergovane u vodi. Pri nanošenju bitumen sa polimerom se veže za podlogu, a izdvojena voda otparava.Koristi se kao osnovni bitumenski hladni premaz za sve površine, na koje se postavlja bitumenska hidroizolacija.
  Može se primeniti i na vlažne(ne mokre)podloge. Dok se ne osuši, nije otporan na dejstvo kiše i vode. Ugrađuje se premazivanjem valjkom, četkom ili prskanjem na očišćenu, suvu i odprašenu površinu. Potrošnja premaza je od 0.3 do 0.4 kg/m2.
  Pakovano u: plastične kanistere od 4.5 kg i 9 kg.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.242 i SRPS EN 13808 tip C 55 BP4

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – KROVOPLAST

  BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – KROVOPLAST

  KROVOPLAST je vodena sintetička disperzija sa dodatkom pigmenata i stabilizatora. Primenjuje se kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacija, na isključivo neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja. Koristi se i za antikorozionu zaštitu limenih krovova. Pre upotrebe je potrebno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se četkom, valjkom ili prskanjem na suvu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Potrošnja je cca 0.500 kg/m2 u dva sloja.
  Pakovano u : plastične kante od 18 kg.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – POLIAZBITOL

  BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – POLIAZBITOL

  POLIAZBITOL je elastomer bitumenska pasta sa organskim rastvaračem.Upotrebljava se u hladnom stanju. Koristi se za hidroizolaciju krovova, kao antikorozivni premaz metalnih i limenih površina, za sanaciju bitumenskih hidroizolacija . Pogodan je i za obradu mesta prodora hidroizolacija, slivnika, atika i venaca.Pre upotrebe je potrebno izmešati i homogenizirati.
  Ugrađuje se u dva ili tri sloja, pri čemu se u svaki prethodni utiskuje staklena mrežica. Ugrađuje se nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem. Potrošnja je cca 2-2,5 kg/m2 u jednom sloju.
  Pakovano u : metalne kante od 5 i 22 kg.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

  Detaljnije o proizvodu
 • BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – SOLARFLEX

  BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – SOLARFLEX

  SOLARFLEX je refleksivni završni elastomer bitumenski premaz sa organskim rastvaračem.
  Primenjuje se kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacija, na isključivo neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja. Koristi se i za antikorozionu zaštitu limenih krovova. Pre upotrebe je potrebno izmešati i homogenizovati. Ugrađuje se četkom, valjkom ili prskanjem na suvu , čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Potrošnja je cca 0.350kg/m2 u dva sloja.
  Pakovano u: metalne kante od 5 i 20 kg.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P4 M

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P4 M

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P4 M primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P5 M

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P5 M

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P5 M primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P4 FLL

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P4 FLL

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P4 FLL se koristi kao završni sloj u sistemima ozelenjenih ravnih krovova ili kao sloj u veoma zahtevnim hidroizolacijama podzemnih delova građevina, koji su izloženi vodi pod pritiskom i gde se zahteva otpornost na prokorenjavanje.
  Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polimernom folijom. Može se ugrađivati sa obe strane. Traka se ugrađuje zavarivanjem po celoj površini sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969,tip A i tip T i SRPS EN 13707-za ozelenjene krovove i SIST 1031.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P5 FLL

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P5 FLL

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P5 FLL se koristi kao završni sloj u sistemima ozelenjenih ravnih krovova ili kao sloj u veoma zahtevnim hidroizolacijama podzemnih delova građevina, koji su izloženi vodi pod pritiskom i gde se zahteva otpornost na prokorenjavanje. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polimernom folijom. Može se ugrađivati sa obe strane. Traka se po pravilu ugrađuje zavarivanjem po celoj površini sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969,tip A i tip T i SRPS EN 13707-za ozelenjene krovove i SIST 1031.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P4

  Hidroizolaciona traka IZOELAST P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P5

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P5

  Hidroizolaciona traka IZOELAST P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST T4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST T4

  Hidroizolaciona traka IZOELAST T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj.
  Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu