Hidroizolacija

Showing 37–48 of 72 results

 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX P4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX P4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX T4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX T4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.234, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX V4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOFLEX V4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX P4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX P4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX P5

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX P5

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX T4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX T4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.234, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX V4

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDORFLEX V4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj

  Detaljnije o proizvodu
 • ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za zvučnu izolaciju – IZOLIM P2

  ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za zvučnu izolaciju – IZOLIM P2

  Hidroizolaciona traka IZOLIM P2 se koristi kao zvučna izolacija i kao sekundarna izolacija potkrovne konstrukcije i potkrovne termoizolacije, prvenstveno kod pokrivanja krovova limom, a koristi se i kod krovova gde su krovni pokrivači: crep, salonit, eternit ploče i šindra. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNA BITUMENSKA TRAKA za hidroizolaciju mostova IZOTEKT P5 M

  PLASTOMERNA BITUMENSKA TRAKA za hidroizolaciju mostova IZOTEKT P5 M

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOTEKT P5 M se primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, naprethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOTEKT P4 M

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOTEKT P4 M

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOTEKT P4 M primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm,na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT P4

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT P4

  Hidroizolaciona traka IZOTEKT P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT P5

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT P5

  Hidroizolaciona traka IZOTEKT P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu