Hidroizolacija

Showing 49–60 of 72 results

 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT T4

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT T4

  Hidroizolaciona traka IZOTEKT T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR P4

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR P4

  Hidroizolaciona traka KONDOR P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom .Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR T4

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR T4

  Hidroizolaciona traka KONDOR T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.234, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR V4

  PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR V4

  Hidroizolaciona traka KONDOR V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.
  Ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF P3

  SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF P3

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOSELF P3 se koristi za izvođenje hidroizolacija podzemnih delova građevina, protiv vlage, u višeslojnim hidroizolacionim sistemima podzemnih građevina,protiv vode pod pritiskom, u koliko je drugi sloj hidroizolacije potpuno zavaren i u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili među sloj. Traka se ugrađuje tako, da se prilikom odmotavanja odstranjivanjem zaštitne silikonizirane folije istovremeno traka utiskuje na podlogu. Za postizanje trenutne slijepljenosti, prilikom ugradnje za povećanje ljepljivosti treba koristiti vruć vazduh ili plamen. U višeslojnim hidroizolacionim sistemima trake IZOSELF se kombinuju sa IZOELAST, (IZOFLEX, KONDORFLEX), trakama za zavarivanje. Traka je sa jedne strane zaštićena lako odstranjivom silikoniziranom folijom a sa druge strane lako topljivom folijom.
  Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969, tip A i tip T,SIST
  EN 13707- za donji sloj i SIST 1031.

  Detaljnije o proizvodu
 • SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF P3 DUO

  SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF P3 DUO

  IZOSELF P3 DUO se koristi za izvođenje jednoslojne hidroizlacije temeljne ploče građevina, jer se obostrano samoljepiva bitumenska traka polaže između dva sloja
  termo izolacije. Najpre se polaže prvi sloj termo izolacije, potom se na nju istovremenim odstranjivanjem donje zaštitne folije lepi hidroizolaciona traka. Sledi odstranjivanje gornje zaštitne folije i odmah potom polaganjedrugog sloja termo izolacije. Konačna slepljenost se postiže tek daljnjim uticajem većih opterećenja gornjih slojeva konstruktivnog sklopa. U koliko se zahteva trenutna slepljenost, prilikom ugradnje za povećanje ljepljivosti treba koristiti vruć vazduh
  ili plamen.
  Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969, tip A i tip T i SIST 1031.

  Detaljnije o proizvodu
 • SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF V3

  SAMOLEPLJIVE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOSELF V3

  Hidroizolaciona bitumenska traka IZOSELF V3 se koristi za izvođenje hidroizolacija podzemnih delova građevina, protiv vlage. Traka se ugrađuje tako, da se prilikom odmotavanja odstranjivanjem zaštitne silikonizirane folije istovremeno traka utiskuje na podlogu. Za postizanje trenutne slepljenosti, prilikom ugradnje za povećanje lepljivosti treba koristiti vruć vazduh ili plamen. U višeslojnim hidroizolacionim sistemima trake IZOSELF se kombinuju sa IZOELAST(IZOFLEX, KONDORFLEX) trakama za zavarivanje. Traka je sa jedne strane zaštićena lako odstranjivom silikoniziranom folijom a sa druge strane lako topljivom folijom.
  Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969, tip A i SIST 1031.

  Detaljnije o proizvodu
 • SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – PERGAMIN

  SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – PERGAMIN

  PERGAMIN je izrađen od uloška kartona, koji je potpuno impregniran bitumenom. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Polaže se na površine od daščane oplate sa preklopom od 10 cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa je potrebno što pre zaštititi ga primarnim pokrivačem.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.220 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

  Detaljnije o proizvodu
 • SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX AL-25

  SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX AL-25

  RUFLEX Al-25 je izrađen od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom i zaštićen aluminijumskom folijom sa jedne i polietilenskom folijom ili peskom sa druge strane. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova i kao parna brana ispod toplotne izolacije. Postavlja se na podaščanu površinu između krovnog pokrivača i termoizolacije sa preklopom od 10 cm; kada se koristi kao parna brana postavlja se ispod toplotne izolacije, tako da je aluminijumska folija okrenuta prema unutrašnjoj oblozi.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.227 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

  Detaljnije o proizvodu
 • SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX P-25

  SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX P-25

  RUFLEX P-25 je izrađen od poliesterskog filca, koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova. Postavlja se na podaščanu površinu između krovnog pokrivača i termoizolacije sa preklopom od 10 cm. Može se koristiti kao privremena zaštita od vlage, ispod bitumenske šindre.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.227 i SRPS EN138591, tip W1.

  Detaljnije o proizvodu
 • SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX V-25

  SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX V-25

  RUFLEX V-25 je izrađen od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen sa elastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova. Postavlja se na podaščanu površinu između krovnog pokrivača i termoizolacije sa preklopom od 10 cm. Može se koristiti kao privremena zaštita od vlage, ispod bitumenske šindre.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.227 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

  Detaljnije o proizvodu
 • SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – TER PAPIR

  SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – TER PAPIR

  TER PAPIR je hidroizolaciona traka izrađena od uloška kartona, koji je potpuno impregniran, obostrano obložen bitumenom i zaštićen kvarcnim peskom. Koristi se kao
  podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Polaže se na površine od daščane oplate sa preklopom od 10 cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.220 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

  Detaljnije o proizvodu