Hidroizolacija

Showing 61–72 of 72 results

 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P4

  Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P5

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P5

  Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707- završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX T4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX T4

  Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX P4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX P4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX REFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj.
  Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. . Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX T4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX T4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX REFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj.
  Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. . Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.234, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX V4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOFLEX REFLEX V4

  Hidroizolaciona traka IZOFLEX REFLEX V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj.
  Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX P4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX P4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX REFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707- završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX P5

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX P5

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX REFLEX P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX T4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX T4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX REFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.234, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707- završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX V4

  ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDORFLEX REFLEX V4

  Hidroizolaciona traka KONDORFLEX REFLEX V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707- završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDOR REFLEX P4

  ZAVRŠNE PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDOR REFLEX P4

  Hidroizolaciona traka KONDOR REFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao završni sloj, koji štiti krov od UV zračenja i starenja. Traka je sa gornje strane zaštićena prirodnim škriljcem, a sa donje polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu
 • ZAVRŠNE PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDOR REFLEX V4

  ZAVRŠNE PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – KONDOR REFLEX V4

  Hidroizolaciona traka KONDOR REFLEX V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao završni sloj, koji štiti krov od UV zračenja i starenja. Traka je sa gornje strane zaštićena prirodnim škriljcem, a sa donje polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
  Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

  Detaljnije o proizvodu