BITUMENSKE EMULZIJE – AN 55

Anjonska nestabilna emulzija AN 55 se koristi za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022

Dodatne informacije

IDENT: 4192 / 4192
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 55 % / 55 %