BITUMENSKE EMULZIJE – KN 55 i KN 60

Katjonska nestabilna emulzija KN 55 i KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

Dodatne informacije

IDENT: 4173 / 4173 / 3401 / 3401
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna / bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 55 % / 55 % / 60 % / 60 %