BITUMENSKE EMULZIJE – KP 55

Katjonska polustabilna emulzija KP 55 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora . Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

Dodatne informacije

IDENT: 4187 / 4187
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 55 % / 55 %