BITUMENSKE EMULZIJE – KS 50

Katjonska stabilna emulzija KS 50 se koriste za reciklažu starog asfalta, stabilizaciju podloge, izradu bitumenskog mulja (slurry seal) i hladnog asfalta zatvorenog tipa. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

Dodatne informacije

IDENT: 4189 / 4189
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 50 % / 50 %