BITUMENSKE EMULZIJE – PmB KN 50 i PmB KN 60

Polimerbitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 50 i PmB KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer bitumen. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je u skladu sa ÖNORM B 3503 i SRPS EN 13808

Dodatne informacije

IDENT: 4087 / 4087 / 3143 / 3143
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna / bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 50 % / 50 % / 60 % / 60 %IDENT: 4087 / 4087 / 3143 / 3143
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna / bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 50 % / 50 % / 60 % / 60 %