BITUMENSKE EMULZIJE – ZKP 60

Katjonska polustabilna emulzija zimska ZKP 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora . Proizvod se ugrađuje prskanjem. Zbog svojih posebnih osobina , postojanosti na smrzavanje do -5°C, može se koristiti u hladnijim mesecima.
Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808

Dodatne informacije

IDENT: 4001 / 4001
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 60 % / 60 %