BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za fuge

PBM za fuge je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila, koji se koristi za zalivanje sastavaka, pukotina i fuga na kolovozima. Ugrađuje se po toplom postupku i pre upotrebe se mora otopiti.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.095
Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 25 kg.

Dodatne informacije

IDENT: 4106
pakovanje: metalna /kartonska kanta
kanta: 25 kg