BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE za putogradnju – PBM za hidroizolacije

PBM za hidroizolacije je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u podzemnim i nadzemnim
hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je oko 2 kg/m2. Masa se po pravilu priprema u posebnim kotlovima(kazanima) sa mešalom i
indirektno zagreva.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244.
Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 25 kg.

Dodatne informacije

IDENT: 4070
pakovanje: metalna /kartonska kanta
kanta: 25 kg