BITUMENSKE MASE – MBH

Bitumenska masa MBH je oksidirani bitumen, koji se koristi za izvođenje hidroizolacija po toplom postupku u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Utrošak mase je oko 2 kg/m2. Masa se po pravilu priprema u posebnim kotlovima (kazanima) sa mešalicom i indirektno zagreva.
Pakovano u : metalne ili kartonske kante od 22 kg.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244

Dodatne informacije

IDENT: 4021
pakovanje: metalna/kartonska kanta
kanta: 22 kg