BITUMENSKE TRAKE za manje zahtevne izolacije – IZOTEM V3

Hidroizolaciona traka IZOTEM V3 je izrađena od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231 i SRPS EN13969 tip A.

Dodatne informacije

IDENT: 2318
uložak: stakleni voal
masa: >2.6 kg/m2
fleksibilnost pri: 0° C
otpornost prema tečenju 70° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N
izduženje pri prekidu: >2 %
rolna: 10 m2