BITUMENSKE TRAKE za manje zahtevne izolacije – KONDOR V3

Hidroizolaciona traka KONDOR V3 je izrađena od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom, koja je modifikovana dodatkom plastomernih polimera (APP). Koristi se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13707 i SRPS EN13969 tip A.

Dodatne informacije

IDENT: 4003
uložak: stakleni voal
masa: >2.8 kg/m2
fleksibilnost pri: -5° C
otpornost prema tečenju 120° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N
izduženje pri prekidu: >2 %
rolna: 10 m2