BITUMENSKI PREMAZI I PASTE – POLIAZBITOL

POLIAZBITOL je elastomer bitumenska pasta sa organskim rastvaračem.Upotrebljava se u hladnom stanju. Koristi se za hidroizolaciju krovova, kao antikorozivni premaz metalnih i limenih površina, za sanaciju bitumenskih hidroizolacija . Pogodan je i za obradu mesta prodora hidroizolacija, slivnika, atika i venaca.Pre upotrebe je potrebno izmešati i homogenizirati.
Ugrađuje se u dva ili tri sloja, pri čemu se u svaki prethodni utiskuje staklena mrežica. Ugrađuje se nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem. Potrošnja je cca 2-2,5 kg/m2 u jednom sloju.
Pakovano u : metalne kante od 5 i 22 kg.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240.

Dodatne informacije

IDENT: 4126 / 4136
pakovanje: metalna kanta / metalna kanta
kanta: 5 kg / 22 k g