LEPKOVI – WEBER LEPAK TERM. Specijal

Weber.therm specijal je suvi tip građevinskog lepka koji se koristi za lepljenje stiropora u izolacionim sistemima, izrađen od kvalitetnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih aditiva.

Dodatne informacije

OBLAST PRIMENE

weber.therm specijal se koristi za lepljenje stiropora u izolacionim sistemima. Koristi se i za izravnavanje neravnina na površinama na kojima će se ugrađivati termoizolacioni sistem.

weber.therm specijal nije završni sloj.


PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

  • Podloga na koju se nanosi lepak mora biti čvrsta, suva i čista. Mešanje weber.therm specijal lepka sa vodom može se vršiti samo u čistim posudama. Sadržaj vreće od 25kg izmešati električnim mikserom postepenim dodavanjem 8,25 litara vode, posle stajanja od 10 minuta i ponovnog intenzivnog mešanja dobijena masa je spremna za ugradnju. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče stiropora koje se pritiskom lepe na podlogu. Po potrebi se table zalepljenog stiropora i ankerišu plastičnim tiplovima za podlogu armaturna mrežica se utiskuje u sloj nanetog lepka u debljini od 2-4 mm na već zalepljenu termoizolacionu ploču, a zatim se celokupna površina izravnava pripremljenim lepkom.
  • Završni dekorativni sloj nanositi nakon najmanje 7 dana od nanošenja poslednjeg sloja lepka.
  • Pripremljenu masu treba utrošiti u roku od 6 sati.
  • Radna temperatura vazduha i podloge je od +5 do +30°C, kao i temperatura sušenja,
  • Radove ne izvoditi na kiši, jakom vetru, magli i na osunčanoj podlozi.

ALAT ZA RAD

  • za mešanje: električni mikser
  • za nanošenje: čelična nazubljena gletarica

ROK TRAJANJA

12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.


BOJA PROIZVODA

weber.therm specijal je lepak sive boje, fine granulacije


POTROŠNJA

7-8kg/m2


PAKOVANJE

  • 25kg natron džak
  • 1200kg na paleti

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove – temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje lepkova za termoizolaciju. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.


SAVET

Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina – zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. Kada se izolacija postavlja u vlažnim i hladnijim uslovima potreban je duži vremenski period da lepak sazre, tako da je u tim uslovima za nanošenje završnog sloja neophodno da se sačeka duži vremenski period.