Metalne tavanske stepenice OST

Metalne stepenice sa sistemom sklapanja „škare“, sklopljene se uklapaju u sanduk koji je smješten u području plafona i ne zauzimaju prostor. Opremljene su sa završnim letvama koje pokrivaju međuprostor sanduka i plafona. Brzo i jednostavnose ugrađuju kao štu je sigurno i lako rukovanje. Okvir je od borovog drveta visoke kvalitete dok su stepenice metalne. Otvor je termoizolirana „sandwich“ ploča obojena bijelom bojom, debljine 36 mm sa koeficijentom toplotnog prolaza (zaštite) od 1,1 W/m2K. Sanduk je opremljen i zaštićen sa završnim obradama. Okvir je duplo ojačan za pričvršćivanje na betonsku ploču sa lakom ugradnjom.Okvir za elemenata sanduk osigurava visoku zaštitu od gubitka energije. Patentirani dijelovi uglova dodatno štite ploču od bilo koje vrste deformacije. Na stepenicama su protuklizni utori koji sa kvalitetnom vezom sa nosivim dijelom stepenica (stranica) pružaju dodatnu sigurnost. Pričvršćuju se direktni na betonsku ploču.

Dodatne informacije

Max. Ispitano opterećenje (dozvoljeno) 160 Kg
Koeficijent topl provodljivosti U step. 1,1 W/m2K
Debljina termoizolacije 3 cm
Debljina 3,6 cm
Visina kutije 14 cm
Širina 8 cm

Dimenzija stepenica za potkrovlje:
stvarna dimenzija* [cm]: 60 x 90           60 x 120        70 x 120
maksimalna visina sobe [cm]: 250-280         250-280         250-280