PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOTEKT P4

Hidroizolaciona traka IZOTEKT P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

Dodatne informacije

IDENT: 3025
uložak: poliesterski filc
debljina: >3.6 mm
fleksibilnost pri: -10°C
otpornost prema tečenju: 120° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >600 N / >500 N
izduženje pri prekidu: >35 %
rolna: 10 m2