PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – KONDOR V4

Hidroizolaciona traka KONDOR V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.
Ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Dodatne informacije

IDENT: 4004
uložak: stakleni voal
masa: >3.8 kg/m2
fleksibilnost pri: -5°C
otpornost prema tečenju: 120° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >300 N / >200 N
izduženje pri prekidu: >2 %
rolna: 10 m2

• savršeno zaptiva
• otporna na ekstremne vremenske uslove
• dugi životni vek
• jednostavna za ugradnju
• omogućuje jednostavne naknadne intervencije
• nije štetna za zdravlje
• dokazana su kroz dugogodišnje iskustvo