PODLOGE -WEBER PODLOGA za akril

weber.prim akril je akrilni osnovni premaz

Dodatne informacije

INFORMACIJE O PROIZVODU

weber.prim akril je akrilna bojena podloga za fasade. upotrebljava se za premazivanje mineralnih i fasadnih podloga, njihovo ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost, pre nanošenja fasadnih boja i tankoslojnih fasadnih maltera.


OBLAST PRIMENE

weber.prim akril uje osnovni premaz koji se koristi za pripremu podloge pre nanošenja završnih građevinskih materijala, pre svega fasadnih boja i maltera.


PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

  1. weber.prim akril se pre upotrebe mora dobro razmešati, a zatim razrediti vodom.
  2. kod suvih i upijajućih površina premaz se nanosi u dva sloja, u razmaku od 2 do 3 sata.
  3. u prvom nanosu premaz razrediti sa max. 30% vode, a u drugom sa max. 10% vode.
  4. nanosi se četkom ili valjkom.
  5. vreme sušenja min. 24 sata.

ALAT ZA RAD

za nanošenje: valjak, četka


ROK TRAJANJA

12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.


BOJA PROIZVODA

weber.prim akril se tonira prema Weber ton karti.


PAKOVANJE

  • 25kg, kanta, 600kg na paleti
  • 8kg, kanta, 480kg na paleti

SAVET

Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5˚C i ispod 30˚C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina – zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. Čuvati od smrzavanja.


NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove – temperatura 20˚C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.