SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – PERGAMIN

PERGAMIN je izrađen od uloška kartona, koji je potpuno impregniran bitumenom. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Polaže se na površine od daščane oplate sa preklopom od 10 cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa je potrebno što pre zaštititi ga primarnim pokrivačem.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.220 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

Dodatne informacije

IDENT: 1009
uložak: krovni karton
masa: >0,4 kg/m2
fleksibilnost pri: 0° C
otpornost prema tečenju 70° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >250 N / >250 N
izduženje pri prekidu: >1 %
rolna: 20 m2