SEKUNDARNI KROVNI POKRIVAČI TRAKE ZA PREKLOPNO POKRIVANJE KROVOVA – RUFLEX V-25

RUFLEX V-25 je izrađen od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen sa elastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima kosih krovova. Postavlja se na podaščanu površinu između krovnog pokrivača i termoizolacije sa preklopom od 10 cm. Može se koristiti kao privremena zaštita od vlage, ispod bitumenske šindre.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.227 i SRPS EN 13859-1, tip W1.

Dodatne informacije

IDENT: 4049
uložak: stakleni voal
masa: >0,6 kg/m2
fleksibilnost pri: -25° C
otpornost prema tečenju 70° C
prekidna sila
uzdužno /poprečno: >200 N / >150 N
izduženje pri prekidu: >2 %
rolna: 25 m2