011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P4 M

Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P4 M primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za hidroizolaciju mostova IZOELAST P5 M

Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P5 M primenjuje u hidroizolacionim sistemima betonskih i čeličnih mostovskih objekata. Ugrađuje se varenjem, sa preklopom od 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu premazanu Bitulitom M ili lepljenjem sa vrućom PBM masom za hidroizolacije. Traka je sa donje strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom , a sa gornje strane ima mineralni posip.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.300, SRPS U.M3.304.

ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX T4

Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P4

Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-završni sloj.

ZAVRŠNE ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ravne krovove – IZOELAST REFLEX P5

Hidroizolaciona traka IZOELAST REFLEX P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj, ili kao zaključni sloj u sistemima ravnih krovova sa teškom zaštitom. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa jedne strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom a sa druge škriljnim posipom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707- završni sloj.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P4 FLL

Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P4 FLL se koristi kao završni sloj u sistemima ozelenjenih ravnih krovova ili kao sloj u veoma zahtevnim hidroizolacijama podzemnih delova građevina, koji su izloženi vodi pod pritiskom i gde se zahteva otpornost na prokorenjavanje.
Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polimernom folijom. Može se ugrađivati sa obe strane. Traka se ugrađuje zavarivanjem po celoj površini sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969,tip A i tip T i SRPS EN 13707-za ozelenjene krovove i SIST 1031.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za ozelenjene ravne krovove – IZOELAST P5 FLL

Hidroizolaciona bitumenska traka IZOELAST P5 FLL se koristi kao završni sloj u sistemima ozelenjenih ravnih krovova ili kao sloj u veoma zahtevnim hidroizolacijama podzemnih delova građevina, koji su izloženi vodi pod pritiskom i gde se zahteva otpornost na prokorenjavanje. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polimernom folijom. Može se ugrađivati sa obe strane. Traka se po pravilu ugrađuje zavarivanjem po celoj površini sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SIST EN 13969,tip A i tip T i SRPS EN 13707-za ozelenjene krovove i SIST 1031.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST T4

Hidroizolaciona traka IZOELAST T4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj.
Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P4

Hidroizolaciona traka IZOELAST P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE za temeljne hidroizolacije i ravne krovove – IZOELAST P5

Hidroizolaciona traka IZOELAST P5 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata, koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom.Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.300, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji sloj ili sloj pod teškom zaštitom.

WordPress Theme built by Shufflehound. © Lagen DOO, Beograd
POZOVITE NAS