011/314-2063 060/0369-222 [email protected] Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

Hidroizolacija

Hidroizolacija štiti građevinu i prostore od vlage i vode.

hidroizolacija

Bitumenske trake koriste se za izradu hidroizolacija kuća i zgrada. Hidroizolacija je funkcionalni vodonepropusni sloj, koja sprečava prodor vode odnosno vlage u konstrukciju. Iz tih razloga se postavlja na spoljašnju stranu konstrukcije, gde je objekat u dodiru s vlagom i vodom. Takođe hidroizolacije imaju veliku primenu i gde su spoljašnje vertikalne površine zgrade izložene vremenskim uticajima, kao što su balkoni, terase i ravni krovovi.

Zadatak hidroizolacije je da osigura suvu konstrukciju i time obezbedi povoljne uslove u unutrašnjim prostorijama za različite namene.

Prednosti Hidroizolacije bitumenske trake

 • proizvodi s visokim udelom bitumena
 • proizvodi sa svom tehničkom dokumentacijom i sertifikatima
 • kvaliteti su prema strogim zahtevima Normi, SRPS EN 13969, SRPS EN 13707, SRPS EN 13970, te u skladu s nacionalnim dodatkom SIST 1031
 • proizvodi su jednostavni za ugradnju
 • ugradnja je moguća u različitim vremenskim uslovima
 • dugi životni vek materijala

hidroizolacija kondor

Široka paleta proizvoda – hidroizolacija od temelja do krova:

 • premaz Bitulit, u različitim veličinama pakovanja
 • 5 tipova traka za preklopno pokrivanje kosih krovova
 • 15 tipova bitumenskih traka
 • reflex trake sa završnim posipom
 • 5 tipova samolepljivih traka
 • 5 tipova traka za parne brane i zaštitu od radona
 • 3 tipa traka sa integrisanim sistemom protiv prokorenjavanja za ozelenjene krovove
 • proizvodi za hidroizolaciju puteva i mostova
 • bitumenske emulzije za puteve

Najprodavanije od hidroizolacionih proizvoda za ravan krov:

Detaljne opise sa upotrebom svakog artikla i cene hidroizolacije možete pronaći klikom na proizvod, koji Vas interesuje.

WordPress Theme built by Shufflehound. © Lagen DOO, Beograd