011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

Hidroizolacija

Hidroizolacija ima ulogu da štiti građevinske objeke i prostore od vlage i vode. Upravo zbog njene primarne – osnovne funkcije, da štiti od vode i vlage, hidroizolacija se postavlja na spoljašnjost konstrukcije, jer spolja objekat ima direktni kontakt sa vodom i vlagom. Hidroizolacija, zapravo, jeste funkcionalni vodonepropusni sloj i na taj način sprečava prodor vode u konstrukciju.

Kod spoljašnjih vertikalnih površina zgrade koji su izloženi vremenskim uticajima -hidroizolacija ima najveću primenu. To najčešće mogu da budu balkoni, terase i ravni krovovi.

Hidroizolacija garantuje očuvanje suve konstrukcije. Na taj način, hidroizolacija, obezbeđuje izuzetno povoljne i dobre uslove za rad, kao i za mnoge druge različite namene u unutrašnjim prostorijama.

Posebnu vrstu hidroizolacije predstavljuju takozvane bitumenske trake. Bitumenske trake najčešće koriste za hidroizolaciju kuća, kao i stambenih zgrada.

Bitumen je materijal koji možemo naći u prirodnim ležištima. Njegova karakteristika, izuzetno značajna i bitna, je njegova ekološka prihatljivost. Koristi se od davnina, unazad hiljadama godina i to u građevini i putogradnji kao pre hidroizolacioni materijal. Svoju primenu je nalazio takođe i za za popravaljanje rupa na brodovima kao i za sprečavanje prodora vode.

Zaista je veliki broj  prednosti korišćenja bitumenskih traka. Neke od njih su:

 • proizvodi poseduju visoki udeo bitumena
 • proizvodi imaju svu tehničku dokumentaciju i sertifikate
 • poseduju kvalitete prema strogim zahtevima Normi, SRPS EN 13969, SRPS EN 13707, SRPS EN 13970, te u skladu s nacionalnim dodatkom SIST 1031
 • svi proizvodi su vrlo praktični i mogu se jednostavno ugraditi
 • ugradnja je moguća u različitim vremenskim uslovima
 • material je izuzetno dugotrajan

 

Najčešća pitanja o hidroizolaciji

 1. Šta je bitumen?

Bitumen predstavlja derivat nafte. U pitanju je crna, lepljiva tečnost, slična katranu. Da bi bio u tečnom stanju, mora se podgrejati na visokim temperaturama. Predstavlja izuzetno efikasnu hidroizolaciju protiv vode i valge iz tla i kao takav svojim svojstvima ne šteti okolini.

 1. Zašto se još uvek koristi hidroizolacija na bitumenskim osnovama?
 • dugogodišnja pozitivna iskustva sa bitumenom kao građevinskim materijalom, koji su još pre nekoliko hiljada godina upotrebljavalji Sumerci i Vavilonci
 • pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od bitumena, može se očekivati izuzetno dug vek trajanja objekta
 • pouzdanost nepropuštanja vode i vlage čak i nakon nekoliko decenija
 • trajnost bitumena,  čak i pod ekstremnim uslovima (visoke temperature, ciklične promene, pritisci ….)
 • jednostavna i brza ugradnja sa niskom upotrebom energije,
 • ekološki prihvatljiv – nije štetan za okolinu,
 • nije kancerogen i ne zagađuje vode

 

 1. Koja je osnovna podela bitumenskih traka?

Bitumenske trake se dele prema:

 • Vrsti uloška
 • Količini veziva
 • Debljini trake
 • Kvalitetu veziva (plastomerni,elastomerni  bitumen )
 • Nameni  ( sekundarna hidroizolacija, hidroizolacija temelja,hidroizolacija ravnih krovova, parna brana, hidroizolacija mostova)
 • Načinu primene ( trake za lepljenje sa vrućim bitumenom,trake za varenje, samolepljive trake)
 1. Koji vrste nosača (uložaka) postoje kod bitumenskih traka?

Postoje bitumenske trake koje u svojoj strukturi imaju sledeće vrste uložaka: karton, stakleni voal (V), tkanina (T) , poliesterski filc (P), aluminijumska folija (AL). U zavisnosti od namene bira se i traka sa određenom vrstom uloška. Npr: kod parne brane koriste se uvek trake sa aluminijumskom folijom.

 1. Da li je stakleni voal kvalitetniji uložak od poliesterskog filca?

Ne, stakleni voal nije kvalitetniji uložak u odnosu na poliesterski filc. Poliesterski filc se u odnosu i na stakleni voal i na taknaninu, ne cepa, ne kida i ima mnogo duži vek trajanja.

 1. Da li oznaka V – 4 označava traku debljine 4mm?

Ne. Pre svega oznaka V označava da je u pitanju traka sa staklenim voalom. Broj 4 ukazuje na količinu veziva koju ta traka ima ali nikako debljinu trake.

 1. Na koji način se pravilno transportuju trake?

Bitumenske trake uvek treba transportovati u vertikalnom položaju, nikako horizontalno. Ukoliko se transportuju u horizontalnom položaju mogu se slepiti i na taj način nisu adekvatne za dalju ugradnju.

 1. Koja je osnovna razlika između Kondora i Kondorina?

Kondor je:

 • Plastomer bitumenska traka (sa APP dodacima)
 • Ima veću količinu bitumena modifikovanog APP-om
 • Veća debljina trake u odnosu na Kondorin
 • Temperaturna postojanost od -5˚C do 120˚C
 • Uložak stakleni voal, poliesterski filc i staklena tkanina
 • Primena: upotrebljava se prvenstveno u nadzemnim  hidroizolacionim sistemima gde su povećani zahtevi postojanosti na visokim i niskim temperaturama. Koristi se  i u podzemnim hidroizolacionim sistemima protiv vlage i vode pod pritiskom.

Dok je Kondorin:

 • Plastomer bitumenska traka
 • Uložak stakleni voal ili poliesterski filc
 • Temperaturna postojanost od 0˚C do 100˚C
 • Primena:  za manje zahtevne, jedno ili višeslojne, hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.

 

Široka paleta proizvoda – hidroizolacija od temelja do krova

Kompanija Lagen d.o.o u svom širokom asortimanu nudi raznovrsne materijale hidroizolacije na bazi bitumena.

Navodimo paletu proizvoda:

Veoma je važno na vreme obezbediti pravilan izbor materijala kao i ugranju po preporuci struke, jer u suprotnom prepravke nestručno izvedenih hidroizolacija su dosta zahtevne i skupe.

Možemo izdvojiti i najprodovanije od hidroizolcionih proizvoda za ravan krov:

 

has been added to the cart. View Cart
POZOVITE NAS