011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

Bitumenske trake

Bitumen – prirodan i ekološki prihvatljiv materijal.

Bitumenske trake za hidroizolaciju su dokazane u praksi već dugi niz godina.

Poznat je već hiljadama godina kao hidroizolacioni materijal u zgradarstvu i putogradnji. Koristili su ga još drevni Sumeri, Egipćani i Rimljani. Čak i danas je, osnovna sirovina u proizvodnji modernih polimer bitumenskih proizvoda.

Više

Bitumenske hidroizolacione trake se sastoje od nosača bitumena – uloška, koji traci daje mehaničku otpornost i dimenzionalnu stabilnost i bitumenske mase, koja osigurava vodonepropusnost i istovremeno kao vezivo omogućava spajanje s podlogom.
UlošcI BITUMENSKIH TRAKA

 • Stakleni voal daje hidroizolacionoj traci dobru dimenzionalnu stabilnost.
 • Staklena tkanina daje hidroizolacionoj traci odlična mehanička svojstva, dimenzionalnu stabilnost i visoku zateznu čvrstoću.
 • Poliesterski filc daje hidroizolacionoj traci visoku elastičnost i otpornost na statička i dinamička opterećenja.
 • Aluminijumska folija daje hidroizolacionoj traci paronepropusnost.

 

BITUMENI

Oksidirani bitumen ili industrijski bitumen koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka, namenjenih za ugradnju na mestima, koja nisu izložena vremenskim uticajima, pre svega velikim temperaturnim promenama.

Od oksidiranog bitumena izrađujemo hidroizolacione trake za jednostavna rešenja zaštite objekata od vlage. Koristimo ih pre svega za hidroizolaciju neukopanih delova objekata ili nadzemnih delova objekta. Po fizičkim osobinama imaju tačku topljenja iznad 70°C i pucaju na temperaturama ispod 0°C.

Modifikovan bitumen plastomernim dodacima (APP) koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka,namenjenih za različite vrste hidroizolacija, kao napr. protiv vlage i vode iz tla, kao i za ravne krovove. Bitumenske trake od plastomernih bitumena imaju tačku razmekšavanja iznad temperature 120°C, dok kod temperature od – 5°C do – 10°C još ne pucaju. Plastomerne trake su dimenzionalno stabilne i toplotno postojane.

Modifikovan bitumen elastomernim dodacima (SBS) koristimo za proizvodnju hidroizolacionih traka namenjenih za ugradnju hidroizolacije ukopanih delova objekata i za zaptivanje ravnih krovova. Ove trake su nešto mekše. Tačka razmekšavanja im je na temperaturi iznad 100°C, a kod temperature od – 15°C do – 25°C ne pucaju, zato ih možemo ugrađivati i kod nižih temperatura (i ispod 0°C).

Elastomerne bitumenske trake se osim izvođenja na betonskim podlogama koriste, još naročito za ugradnju na drvenim i metalnim podlogama (visoko profilisani trapezni lim).

Područja upotrebe bitumenskih traka:

 • hidroizolacija ukopanih delova objekta u manje zahtevnim i manje vlažnim terenima bez prisustva zaostajuće ili stajaće vode (procedna voda)
 • hidroizolacija ukopanih delova objekta u zahtevnim i vlažnim terenima sa stalnom ili povremeno prisutnom podzemnom vodom (voda pod pritiskom)
 • u sistemima ravnih krovova i terasa (klasični toplotno izolovan ravan krov, inverzni ravan krov, kombinovani ili »duo« ravan krov)
 • parne brane u sistemima ravnih krovova
 • u sistemima kosih krovova (podloga za preklopno pokrivanje, završni sloj s posipom od mineralnih škriljaca)
 • hidroizolacije u niskogradnji (viadukti, parkirališta, javne garaže)
 • samoljepive trake: samoljepive trake koristimo za direktno polaganje na izolaciju od EPS-a ili XPS-a.

KONDOR je zbog svojih svojstava i popularnosti postao generičko ime za hidroizolaciju.

Osnovna funkcija hidroizolacije je zaštita konstrukcije i unutrašnjeg prostora od prodiranja vode i vlage.

UGRADNJA TRAKA

Kod ugradnje hidroizolacionih traka direktno na konstrukciju, njena površina mora biti ravna, čvrsta, čista (bez prašine) i suva.
Pre zavarivanja odnosno lepljenja površinu premažemo hladnim bitumenskim premazom – BITULIT. Sa zavarivanjem počinjemo, nakon što je premaz potpuno suv.

Ugradnju trake u poprečnom smeru preklapamo za 10 cm (minimalno 8 cm) i u uzdužnom smeru za 15 cm (minimalno 12 cm). Pri tome preklope još posebno zagrejemo i pregletujemo.

U višeslojnim sistemima, trake gornjih slojeva polažemo tako, da se preklopi ne podudaraju sa preklopima u prethodnom sloju. Traka treba da bude pomerena u poprečnom smeru za polovinu širine trake (50 cm), isto toliko preporučujemo i u uzdužnom smeru.

Trake za zaptivanje (Kondorin, Izotem), koje zbog manje debljine ne možemo zavarivati na podlogu, lepimo po postupku zalivanja vrućom bitumenskom masom.

Kod polaganja na drvenim podlogama uobičajeno je da trake pričvršćujemo ekserima sa širokom glavom ili klamericama.

Trake za zavarivanje možemo polagati na sledeće načine:

 • da ih tačkasto zavarimo za podlogu (približno 30% površine) i 100% zavarimo preklope
 • da ih zavarimo po celoj površini 100%, kao i na preklopima
 • da ih lepimo po celoj površini po postupku lepljenja vrućom bitumenskom masom

Smanji

Showing 1–12 of 30 results

has been added to the cart. View Cart
POZOVITE NAS