011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

Aluminijumske Skele

Kod nas ćete naći širok dijapazon alumunijumskih skela. U zavisnosti od radne visine, dimenzija platforme kao i visine prostorija u kojima se izvode radovi možemo da Vam ponudimo sledeće modele za rad na visinama do 14m:

U navedenim tabelama možete da vidite razlike u modelima skela, kao i odaberete odgovarajuću dimenziju osnove, dimenziju gazišta, visinu stajanja na skeli, radnu visinu i maksimalne visine postavljanja platforme.

Na svim ponuđenim pokretnim skelama platforma se može postavljati i pomerati na svako gazište, do određene visine.

Više

PROFESIONALNE ALUMINIJUMSKE SKELE

Profesionalne aluminijumske skele, kao što im samo ime kaže izrađene su od aluminijuma, tačnije od aluminijumskih modula, zahvaljujući kojima je moguće postaviti skelu na određenu visinu bez upotrebe dodatnog alata.

Platforme na aluminijumskoj skeli imaju visok nivo zaštite od padanja različitog materijala ili alata sa platforme. Na aluminijumskim skelama moguće je postaviti platformu na visini optimalnoj za rad. Platforma sadrži i vrata za jednostavan i brz ulaz  i izlaz, bez nepotrebnog gubljenja vremena.

Profesionalne aluminijumske skele su izuzetno sigurne za rad. Modeli ovih skela imaju  četiri bočna stabilizatora koji ih čine veoma stabilnim i sigurnim.

Profesionalne aluminijumske skele se koriste za različitu vrstu radova i to na visinama od 2,3m pa sve do 14m(montiranjem dodatnih elemenata dolazi se do visine od 14m). Dobro su rešenje i za rad na lošem terenu, odnosno terenu koji nije ravan jer imaju mogučnost podešavanja točkova do čak 20cm visine. Platforma je nosivosti 150kg po m2. Ukoliko želite da olakšate penjanje unutar skele imate i opciju poručivanja unutrašnjih stepenica.

Pokretne  aluminijumske skele poseduju sve neophodne sertifikate.

Modeli Profesionalnih aluminijumskih skela

 • Profesionalne aluminijumske skele – ProTube L model
 • Profesionalne aluminijumske skele – Prescaff PS model

Budite sigurni da ćete kod nas naći ogroman broj modela Aluminijumskih skela i Aluminiumskih merdevina, sa visinom koja baš Vama odogvora.

SKLOPIVE SKELE

Tipovi Karelia lako sklopivih aluminijumskih skele

 • KARELIA sklopive aluminijumske skele F90
 • KARELIA sklopive aluminijumske skele F180
 • KARELIA sklopive aluminijumske skele F360

KARELIA sklopive aluminijumske skele F90

Ova pokretna skela se odlikuje jednostavnošću za skladištenje i upotebu, posebno iz razloga jer se sklapa u jednom potezu. Samim tip veoma je praktična i omogućava Vam da uštedite vreme, posebno prilikom prenošenja iz jedne u drugu prostoriju. To ih ujedno čini i veoma fleksibilnim za manje i zatvorene prostore. Karakteriše ih visok nivo bezbednosne tolerancije. Održive su u svim vremenskim uslovima, pouzdane su i kompaktne. Dugotrajnost im je takođe osobina.

Karelia modeli su u ponudi u 3 različite veličine. Moduli, od kojih su sačinjeni Karelia modeli, su preuzeti iz linije profesionalnih Protube System skela. Visina platforme je podesiva prema potrebi. Skele su izrađene od aluminijuma, jednostavne za sastavljanje, praktične za upotrebu i skladištenje. Veoma su pouzdane i kompaktne.

KARELIA sklopive aluminijumske skele F180

Prednost ove skele je sklapanje u jednom potezu, što je čini jednostavnom za skladištenje, kao i jednostavnom za upotrebu, što je posebno važno jer Vam pruža mogućnost da dodatno uštedite vreme, posebno prilikom prenošenja iz jedne u drugu prostoriju, tako da su izuzetno fleksibilne za manje i zatvorene prostore. Karakteriše ih visok stepen bezbednosti. Održive su u svim vremenskim uslovima, pouzdane su i kompaktne.

Karelia modeli su u ponudi u 3 različite veličine. Moduli, od kojih su sačinjeni Karelia modeli, su preuzeti iz linije profesionalnih Protube System skela. Visina platforme je podesiva prema potrebi. Skele su izrađene od aluminijuma, jednostavne za sastavljanje, praktične za upotrebu i skladištenje. pouzdane i kompaktne sklopive pokretne skele

KARELIA sklopive aluminijumske skele F360

Kao i kod modela F90 i F180, i ovaj tip pokretne skele se sklapa u jednom potezu, tako da ga odlikuje jednostavnost za skladištenje i upotebu. Samim tip veoma je praktična i omogućava Vam da uštedite vreme, posebno prilikom prenošenja iz jedne u drugu prostoriju. To ih ujedno čini i veoma upotrebljivim za manje i zatvorene prostore. Odlikuje ih visok nivo bezbednosne tolerancije. Održive su u svim vremenskim uslovima, dugotrajne, pouzdane su i kompaktne.

Karelia modeli su u ponudi u 3 različite veličine. Moduli, od kojih su sačinjeni Karelia modeli, su preuzeti iz linije profesionalnih Protube System skela. Visina platforme je podesiva prema potrebi. Skele su izrađene od aluminijuma, jednostavne za sastavljanje, praktične za upotrebu i skladištenje. pouzdane i kompaktne sklopive pokretne skele.

DVODELNE POKRETNE SKELE

Dvodelne aluminijumske pokretne skele Tele Safe

Tele Safe dvodelne pokretne skele izrađene su od izuzetno snažne aluminijumske konstrukcije. One se postavljaju na pokretnu osnovu od čelika, dodatno ojačanu, što garantuje njihovu dugotrajnost.

Dvodelne aluminijumske skele karakterišu bezbednost I sigurnost na izuzetno visokom nivou u radu, veoma jednostavna, kako montaža tako i demontaža, sama aluminijumska konstrukcija je veoma laka – sve ovo doprinosi u velikoj uštedi vremena kada je u pitanju rad sa ovom vrstom skele.

Dvodelne aluminijumske skele Tele Safe poseduju nekoliko sertifikata kvaliteta(Q-Lock, TUV, Certificate EN 1004 Norm):

TUV sertifikat znači da je uzorak proizvoda testiran na bezbednost i utvrđeno je da ispunjava minimalne zahteve nemačkog Zakona o bezbednosti opreme.
Sertifikat EN1004 je evropski standard za mobilne tornjeve – tornjevi na skelama. Kule koje su u skladu sa ovim standardom moraju ispunjavati minimalne sigurnosne zahteve. Rad na opremi koja ispunjava zahteve EN1004 znači da znate da radite sa opremom koja ispunjava barem minimalne sigurnosne zahteve.

Osnova skele

Osnova skele poseduje točkove koji imaju kočnice i stabilizatore. Stabilizatore na  osnovi pokretne skele moguće  je podešavati po visini u svakoj od četiri tačke.

Dijagonale i horizontale

Pokretne skele poseduju horizontalna i dijagonalna ojačanja. Jedna od svrha ovih ojačanja je da povežu najosnovnije delove pokretne aluminijumske skele. Takođe, oni garantuju bezbednost i stabilnost same strukture. Montiranje aluminijumske skele je veoma brzo i sigurno, a to obezbeđuje najnoviji Q- Lock sistem pričvršćivanja i ujedno obezbeđuje da ne dođe do nepotrebnog gubljenja vremena.

Postavljanje dijagonale pomoću Q-Lock na dodelnu aluminijumsku skelu.

Platforma skele

Na skeli je platforma dimenzija 60x155cm.Dvodelna aluminijumska skela poseduje specijalni sistem veze koji omogućava lako podešavanje radne visine platforme, sa korakom od 20 cm. Upotreba ove skele u radnom okruženju je veoma bezbedna jer je ograda na njoj visine od 1m.

Namena i korišćenje skele

Pokretne skele se koriste za širok dijapazon poslova, i za spoljašnje i za unutrašnje radove, a što je veoma bitno, uspešno se nose i sa poslovima koji su tehnički na najvišem nivou.

Dvodelne aluminijumske skele imaju mogućnost veoma brzog montiranja zahvaljujući jednostavnom postavljanju alumunijumskih tornjeva u osnovu, što je svakako samo još jedna od njihovih mnogobrojnih prednosti.

Dvodelne aluminijumske Skele – S004

Sadrže stabilizatore koji imaju mogućnost podešavanja nagiba u sve 4 tačke. Veoma su lagane i praktične. Podloga na platformi napravljena je od materijala koji se ne kliza, što dodatno povećava sigurnost u radu. Moguće je podešavanje visine na platformi.

Dvodelne aluminijumske Skele – S005

Razlika u odnosu na S004 je u visini. Suštinski, modeli su veoma slični, takođe sadrže stabilizatore koji imaju mogućnost podešavanja nagiba u sve 4 tačke. Izuzetno praktične i jednostavne za montažu i upotrebu. Platformi je napravljena je od neklizajućeg materijala i ima mogućnost podešavanja visine.

Dvodelne aluminijumske Skele – S006

Sadrže stabilizatore koji imaju mogućnost podešavanja nagiba u sve 4 tačke. Veoma su lagane i praktične. Podloga na platformi napravljena je od materijala koji se ne kliza što dodatno povećava nivo bezbednosti. Moguće je podešavanje visine na platformi.

Dvodelne aluminijumske Skele – S007

Sadrže stabilizatore koji imaju mogućnost podešavanja nagiba u sve 4 tačke. Veoma su lagane i praktične, jednostavne za montažu što Vam omogućava da uštedite na vremenu. Podloga na platformi napravljena je od materijala koji se ne kliza. Moguće je podešavanje visine na platformi.

Dvodelne aluminijumske Skele – S008

Najviši model ovog tipa skela. Veoma u lagane, platforma ima podešavanje visine, takođe je dodatno osigurava i činjenica da je neklizajuća. Sadrže stabilizatore koji imaju mogućnost podešavanja nagiba u sve 4 tačke.

MODULARNE ALUMINIJUMSKE SKELE

Modularne pokretne skele izrađuju se od veoma snažne  konstrukcije od aluminijuma, koja se postavlja načeličnu pokretnu osnovu koja je dodatno ojačana tako da su veoma dugotrajne, otporne na udarce i oštećenja.

Postavljanje skele za rad

Montiranje pokretnih modularnih skela, kao i njeno nadograđivanje novim modulima, nije koplikovano, naprotiv, veoma je jednostavno i to upravo zahvaljujući modularnom pristupu konstrukciji skele. Ovi moduli, koji se nalaze unutar aluminijumske skele, spojeni su aluminijumskim konektorima i, pored toga, dodatno se osiguravaju čeličnim dijagonalama što dovodi do veće ukupne stabilnosti I sigurnosti same skele. Na pokretnoj skeli, vrata platforme su tako dizajnirana i konstruisana da obezbede sigurnost, kako ulaza tako i izlaza što je svakako veoma bitno.

Dimenzija i nosivost

Platforma na skeli je dimenzije 60x155cm. Njena maksimalna nosivost je 250kg, ima mogućnost  postavljanja na bilo koji stepenik modula modularne aluminijumske skele što njenu praktičnost čini izuzetno visokom. Platforma sa vratima pored obezbeđivanja sigurnosti, pruža i olakšano, odnosno veoma jednostavno koriščenje.

Aluminijumsku modularnu skelu je ćete veoma lako skladištiti i transportovati, jer kada je rastavljena, zauzima veoma mali proctor, u prevodu za njen prevoz možete koristiti I automobile.

Važne odlike modularne aluminijumske skele

 • Sklapanje skele obavlja se bez upotrebe bilo kakvog dodatnog alata, što njenu upotrebu čini izuetno jednostavnom.
 • Poseduje Q-lock zaključavanja, pomoću koga se vrši praktično sklapanje skele.
 • Poseduje vrata na platformi što doprinosi na sigornosti.
 • Platforma ima mogućnost podešavanja visine na skeli.
 • Još jedna bitna odlika koja utiče na bezbednost je ta što je platforma izrađena od neklizajučeg materijala.
 • 250kg je maksimalna nosivot modularne aluminijumske skele.
 • Najbitnija odlika ovakve skele je maksimalna pouzdanost koju pruža.

Primena modularnih aluminijumskih skela

Primena modularnih aluminijumskih skela je je veoma česta u sledećim oblastima:

 • limarijski poslovi
 • gipsarski poslovi
 • montažni radovi
 • radovi na održavanju itd.

Modeli modularnih aluminijumski skela

Postoje 2 modela modularnih aluminijumskih skela:

 • Modularne aluminijumske skele – SM 460
 • Modularne aluminijumske skele – SM 640

 

Opis proizvoda

Maksimalna visina na koje se postavlja platforma je označena crvenom bojom.

Platforma kod modularne aluminijumske skele SM640 je dimenzije 60x155cm. Njena ukupna nosivost je nosivost 250kg.

Osnova skele poseduje točkove koji imaju  kočnice i stabilizatore – koji se mogu podešavati u sve četiri tačke posebno, kako bi se skela učvrstila za rad, što omogućava njenu izuzetnu stabilnost.

Pokretna aluminijumska skela postavljena za rad na maksimalnoj visini sa ogradom, visine 5,66m.

MULTIFUNKCIONALNA SKELA MERDEVINE PL003

Multifunkcionalna aluminijumska skela merdevine PL003  sastoji se od dva para dvodelnih aluminijumskih merdevina, kosnika i točkova sa jedne strane. One se mogu koristiti i zasebno, a ukoliko se postave platforma i kosnik dobija se pokretna skela. Imaju mogućnot postavljanja pomoću mehanizma u obliku slova ,,A”, a mogu se koristiti i postavljene redno.

Aluminijumske dvodelne merdevine u sklopu skele su 2×8 gazišta.

Jedna od prednosti multifunkcionalne aluminijumske skela merdevine PL003 je mogućnost  jednostavnog pomeranja za radove, pomoću točkova na jednoj strani. Na ovoj aluminijumskoj pokretnoj skeli nalazi se platforma dimenzije 45x155cm. Na platformi se nalaze vrata koja obezbeđuju siguran i bezbedan ulaz.

Odlike multifunkcionalne aluminijumske skele merdevina PL003:

 • Platforma sa merdevinama je nosivosti do 150kg.
 • Instalacija za rad uz pomoc Q-lock sistema je veoma jednostavna i brza – štedite vreme.
 • Pokretna skela sa podesivim visinama na svakom gazištu merdevina, ispod označenog crvenom bojom.
 • Dizajn koji je multifunkcionalan.
 • U jednom pakovanju se pored aluminijumske skele nalazi i A tip aluminijumskih merdevina.
 • Model Pl0033 je sa stabilizatorima koji imaju tockove kako bi se obezbedila bolja pokretnost i lakše i brže pomeranje.
 • Jednostavna, lagana, praktična za postavljanje.
 • Platforma pored vrata poseduje i dodatni zastitni ram.
 • Lako postavljanje za rad uz pomoc Q-lock sistema
 • Profil rama aluminijumskih merdevina je 75x25mm.
 • Profil stepenika aluminijumskih merdevina je 30x30mm .

Primena modela PL003

Multifunkcionalna aluminijumska skela merdevine PL003 je primenljiva kod apsolutno svih vrsta radova na dohvatnoj visini do 4,59m.

Smanji

has been added to the cart. View Cart
POZOVITE NAS