011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

Profesionalne aluminijumske skele

Profesionalne aluminijumske skele, kao što im samo ime kaže napravljene su od aluminijuma, tačnije od aluminijumskih modula, koji pružaju mogućnost da se skela postavi na određenu, željenu visinu moguće bez upotrebe dodatnog alata, što svakako doprinosi uštedi na vremenu i većoj radnoj efikasnosti.

Nivo zaštite od padanja različitog materijala ili alata sa platforme je na najvišem nivou.

Na ovakvim aluminijumskim skelama platforma se može postaviti na visini potrebnoj za rad.  Vratanca koja se nalaze na platformi služe za omogućavanje pojednostavljanjog i brzog ulaza i izlaza.

Sigurnost prilikom rada je na visokom nivou, ovi modeli poseduju četiri bočna stabilizatora koji ih čine veoma stabilnim i bezbednim za upotrebu.

Profesionalne aluminijumske skele se koriste za različitite tipove radova i to na visinama od 2,3m pa sve do 14m(montiranjem dodatnih elemenata dolazi se do visine od 14m). Bez problema mogu se koristit i na lošijim terenima, npr.  na neravnim područjima jer njihovi točkovi imaju mogućnost podešavanja visine do 20 cm. Platforma je nosivosti 2 kN po m2. Ukoliko želite da olakšate penjanje unutar skele imate i opciju poručivanja unutrašnjih stepenica.

Bezbedno i pravilno koriščenje profesionalnih aluminijumskih skela

  • Upotreba profesionalnih skela nije preporučljiva prilikom jakog vetra.
  • Skele ProTUBE i Prescaff PS ne treba koristiti prilikom olujnog, snežnog, ili izuzetno jakog kišovitog vremena.
  • Prilikom rada nositi kacigu, rukavice i odgovarajuću obuću.
  • Zabranjeno je mešanje različitih delova skele različitih marki / proizvođača.
  • Vodite računa o transportu i skladištenju kako ne bi došlo do oštečenja.
  • Ne koristite oštećene delove.

Pokretne  aluminijumske skele poseduju sve neophodne sertifikate.

Modeli Profesionalnih aluminijumskih skela

  • Profesionalne aluminijumske skele – ProTube L model 135x260cm
  • Profesionalne aluminijumske skele – Prescaff PS model 70x250cm

Profesionalne aluminijumske skele – ProTube L model

 Profesionalne aluminijumske skele  – model ProTUBE L poseduje točkove koji mu omogućavaju jednostavno kretanje. Njegovi veoma lagani i praktični sastavni delovi mu omogućavaju da se lako može preneti na određeno, željeno mesto na random području. Može se ugrađivati do odgovarajuće visine, a platforma takođe ima mogućnost prilagođavanja visini za rad. Izrađuju se od alumijuma tako da je njihova ugradnja jednostavna, lagana i korisna. Sama instalacija se obavlja za veoma kratko vreme, to obezbeđuje praktični aparat za montiranje. Radni prostor je izuzetno siguran i dodatno se obezbeđuje učvršćivanjem površine poda  stabilizatorima.

Poseduje TUV-SUD i TSE EN1004 sertifikate.

ProTUBE L sistem skela Vam pruža, pre svega, sigurno, modularno, dugotrajno i jeftino rešenje.

Ovaj model aluminijumske pokretne skele –  ProTube L koristi se za rad na visinama do 14m. Osnove aluminijumske skele su sledećih dimenzija –  135x256cm.

Profesionalne aluminijumske skele – Prescaff PS model  

Za razliku od modela ProTube L, aluminijumske pokretne skele Prescaff PS koriste se za rad na manjoj visini – do 10 m.

Ukoliko Vam je momentalno potrebna skela od recimo 6m radne visine, a kasnije budete imali potrebe i za nešto višim u svakom momentu možete samo poručiti dodatne delove za nadogrednju do 10m radne visine.

Profesionalna aluminijumska skela  – Prescaff PS model  može se koristiti kako na ravnim, tako i na neravnim terenima jer njeni točkovi imaju mogućnost podešavanja visine. Takođe, može se priemenjivati i na stepenicima jer se delovi veoma lako postavljaju.

Bezbednost i sigurnost ovih skela je na izuzetno visokom nivou.

Dimenzija platforme je 70x250cm. Točkovi su podesivi do 20cm visine. Nosivost je do 2kN/m2.

Budite sigurni da ćete kod nas naći ogroman broj modela Aluminijumskih skela i Aluminijumskih merdevina sa visinom koja baš Vama odogvora.

Showing all 2 results

has been added to the cart. View Cart
POZOVITE NAS