011/314-2063 060/0369-222 info@lagen.rs Orsona Velsa 3 Novi Beograd, naselje Ledine

BITUMENSKE EMULZIJE – AN 55

Anjonska nestabilna emulzija AN 55 se koristi za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.
Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022

Opis proizvoda

IDENT: 4192 / 4192
vrsta ambalaže: bure 200 l / cisterna
sadržaj bitumenskog veziva u %: 55 % / 55 %

has been added to the cart. View Cart
POZOVITE NAS